Mālama Pūpūkea-Waimea (Oahu)

Video Title: Mālama Pūpūkea-Waimea, Ka Papa Kai

Ka Papa Kai is a programt that teaches marine science to youth in Pupukea and Waimea on the North Shore.

Website: www.pupukeawaimea.org